20191128 091017 1W Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Malborku w grupie Niezapominajki zostały przeprowadzone morskie zajęcia. Wstępem do zajęć było wsłuchiwanie się przedszkolaków w szum morza. Następnie dzieci oglądały zdjęcia i atrybuty związane z morzem, dowiedziały się również jak cenne dla nas wszystkich jest Morze Bałtyckie. Dzieci z radością ćwiczyły buzie naśladując morskie zwierzęta, przeliczały rybki, układały sekwencje na materiale tematycznym oraz naśladowały poruszanie się niektórych morskich zwierzą. Podczas zajęć artystycznych Niezapominajki wykonały pracę plastyczną pt.: ,,Moje wymarzone rybki w akwarium” .

                                                                                                                                 Agata Rojek

20191128 091630   20191128 091926           

 

 

 

 

 

20191128 101440        20191128 093247