LIDER PPEM na wwwW siedzibie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku odbyło się pierwsze posiedzenie zespołu certyfikującego udział szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego w Pomorski Programie Edukacji Morskiej. W pierwszym terminie certyfikacji udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej wpłynęło 8 wniosków ze szkół i placówek oświatowych województwa pomorskiego uczestniczących w PPEM w roku szkolnym 2018/2019.
 
Po weryfikacji nadesłanych wniosków i ocenie ich zgodności w wymaganiami certyfikacyjnymi zawartymi w Regulaminie certyfikacji, komisja certyfikacyjna w składzie:
przewodnicząca:
- Aleksandra Bąkowska – członek Pomorskiej Rady Oświatowej, przewodnicząca zespołu roboczego ds. edukacji morskiej, dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 12 Niezapominajka w Słupsku;
członkowie:
- Teresa Szakiel – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego,
- Bożena Żuk – dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku,
- Iwona Poźniak – koordynator Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej, konsultant w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku, członek zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,
- Krystian Zdziennicki – Departament Edukacji i Sportu, Referat aktywizacji zawodowej i społecznej, członek zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,
- Małgorzata Bukowska-Ulatowska – konsultant w Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdański, członek zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,
- Maciej Barański – dyrektor Szkoły Podstawowej w Łebie, koordynator łebskiego programu edukacji morskiej „Łeba perłą jest Bałtyku”, zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,
- Janusz Frąckowiak – trener żeglarstwa, Yacht Clubu Rewa, zespołu ds. edukacji morskiej Pomorskiej Rady Oświatowej,
postanowiła przyznać Certyfikaty Udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej następującym placówkom:
 
 
Wszystkie ww. szkoły w pełni zrealizowały działania przewidziane w Regulaminie certyfikacji. Komisja pragnie podkreślić dużą kreatywność wszystkich szkół we wdrażaniu edukacji morskiej oraz zaangażowanie w prowadzenie praktycznych zajęć żeglarskich na wodzie.

Certyfikowanym szkołom serdecznie gratulujemy!

O terminie i miejscy wręczenia Certyfikatów Udziału w Pomorskim Programie Edukacji Morskiej powiadomimy dyrektorów wyróżnionych szkół i szkolnych koordynatorów PPEM osobnym komunikatem.

Z upoważnienie komisji certyfikującej
Iwona Poźniak
sekretarz zespołu ds. edukacji morskiej
Pomorskiej Rady Oświatowej
koordynator PPEM w ODN w Słupsku