P1180092

Działania realizowane przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowiew ramach projektu dotyczą tematyki morskiej i odwołują się do Morza Bałtyckiego. Zgłębiamy wybrane przez nas zagadnienia, gromadzimy  i szeregujemy  wiedzę.

W Narodowym Centrum Żeglarstwa w Górkach zachodnich uczniowie żeglowali po Zatoce Gdańskiej. Zostali zaznajomi z tematyką morską,  uczyli się, w jaki sposób można aktywnie i przyjemnie spędzić wolny czas nad wodą. Praktyczne  zajęcia żeglarskie na pewno poszerzyły zainteresowania  uczniów edukacją morską.

Cała grupa wspólnie z nauczycielem wyszukuje informacje o krajach nadbałtyckich, uczniowie wyszukują w Internecie, jakie kraje położone są nad Morzem Bałtyckim oraz znajduje informacje o ciekawych miejscac , historii i legendach związanych z morzem.  (praca z tablicą multimedialną), uczniowie na mapie odszukują kraje nadbałtyckie, wypisują je na tablicy.

Uczniowie przypominają sobie również na podstawie mapy, o jakich krajach nadbałtyckich była mowa na zajęciach, odszukują informacje w internecie, w jakim języku mówi się w danym kraju i jaka obowiązuje tam waluta. Pracując z internetem i tablicą multimedialną tworzą mapę państw wypisując najważniejsze informacje  dotyczące danego kraju:

Żeglarski ABC

Prowadzący zajecia omawiał podstawowe komendy żeglarskie: przy stawianiu żagla, zrzucaniu, wybieraniu, przy zwrotach, przy odejściu od pomostu.

 Uczniowie poznawali budowę jachtu oraz podstawowe węzły żeglarskie:

Sami prezentowali umiejętność wiązania węzłów.