301.12.2018 r. słuchacze LO szkoły zaocznej kl. II zz uczestniczyli w otwarciu wystawy „Trzymajmy się Morza” zorganizowanej w 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, przygotowaną przez Koło Ligi Morskiej i Rzecznej przy CKZiU nr 3 oraz przy współpracy z Zarządem Głównym LMiR i Oddziałem LMiR Gdynia. Do Sali Kolegialnej, w której umieszczona została ekspozycja słuchacze udali się z Dyrektor Barbarą Latocha – Prezesem LMiR Oddział Gdynia, członkiem ZG LMiR, która oprowadziła po wystawie i przybliżyła zwiedzającym dorobek LMiR – największej organizacji społecznej w historii Polski międzywojennej, stawiającej sobie za cel m. in. rozwój żeglugi oraz promocję edukacji morskiej i tematyki morskiej i śródlądowej.

Funkcjonując pod różnymi nazwami wspierała rozwój gospodarki, wydawała czasopisma, zbierała fundusze na dozbrajanie marynarki i propagowała ideę zdobycia kolonii dla Polski. 01.10. 2018 r. LMiR obchodziła 100-lecie powstania. Okrągła rocznica stała się doskonałą okazją przypomnienia społeczeństwu, czym jest Liga, jakie cele jej przyświecają i w jaki sposób należy je realizować. Autorzy wystawy prezentują Ligę na tle konkretnych obszarów jej działalności. Tematyka obejmuje m. in. współdziałanie Ligi z Marynarką Wojenną RP, gospodarkę morską, działaczy i entuzjastów Ligi, symbolikę i działalność oraz formy wychowania morskiego. Zainteresowanie słuchaczy wzbudziły w szczególności udostępnione do wglądu albumy LMiR , dokumenty okolicznościowe, a wśród nich pamiątkowy wpis Wicemarszałka Senatu p. Marii Koc z gratulacjami pięknego jubileuszu. Przy okazji Dyrektor Barbara Latocha przekazała słuchaczom informację, że CKZiU nr 3 przystąpiło do realizacji Pomorskiego Programu Edukacji Morskiej i ubiegać się będzie o przyznanie szkole Certyfikatu I stopnia PPEM.